In de begroting 2019 schreven we: “We kijken kritisch naar iedere euro die we uitgeven. Wat er niet is, geven we ook niet uit. Maar, we investeren wel in onze stad om ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. We zetten de beschikbare middelen in waar nodig en met het hoogste rendement. Zodat Breda financieel gezond blijft en we de lastendruk voor onze inwoners zo laag mogelijk kunnen houden.”

In deze Bestuursrapportage leest u dat we goed op koers liggen. We zien de eerste effecten van de maatregelen die we binnen het sociaal domein hebben getroffen en hebben een aanvullende bijdrage ontvangen vanuit het Rijk. We zien dat we nog uitdagingen hebben bij afvalservice en binnen onze bedrijfsvoering, maar ook dat er meevallers zichtbaar zijn bij grondexploitaties, naheffingen parkeren en een daling van de rentelasten. Alle overige relevante ontwikkelingen leest u onder de betreffende begrotingsprogramma’s. Op elementen is een tussentijdse bijsturing gewenst, maar grondige herziening van de in de begroting vastgestelde koers is voor 2019 niet nodig.

Daarom bouwen we, ook in de rest van 2019, vol vertrouwen door aan een stad met solide financiën, die met lef en verantwoordelijkheid durft om te blijven investeren en kansen pakt waar ze zich voordoen.